1-8 Pagtabas Ng Tela Pagtabas Ng Padron Paghahanda Sa Tela Pagbili Ng Tela…

1-8
pagtabas ng tela
pagtabas ng padron
paghahanda sa tela
pagbili ng tela
paglilipat ng marks sa tela
pagsulat ng sukat ng padron
paglalagay ng sukat ng padron sa tela
pananahi sa makina ✌✌✌​

Answer:

1 pagbili ng tela

2 paghahanda ng tela

3

4

5

6

8 pannaahi sa makina

See also  SAGUTIN MO SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA TANONG GAWAIN 4. SAGUTIN MO Batay Sa Iyong...