1. Alin Sa Sumusunod Ang Una At Pinakapangunahing Pamantayan Sa…

1. Alin sa sumusunod ang una at pinakapangunahing pamantayan sa paghubog ng isang maayos na pamilya?
A. pagkakaroon ng mga anak
C. pagsunod sa mga patakaran
B. pagtatanggol ng karapatan
2. Ang pamilyang Dela Cruz ay hindi nakalilimot manalangin nang sama-samatuwing Linggo. Ano ang dapat tularan
D. pinagsama ng kasal ang magulang
sa pamilya Dela Cruz?
A. pagiging disiplinado
B. pagiging matatag sa sarili
C. walang anumang alitan ang bawat isa D. may pagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon
3. “Kapag sama-sama at nagtulungan ang bawat kasapi ng pamilya ito ay magiging buo at matatag.” Anong aral ang
mapupulot sa kasabihan?
A. Ang pamilya ang pundasyon sa lipunan. B. Ang pamilya ang salamin sa lipunan.
C. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. D. Kung matatag ang pamilya, may pakinabang sa lipunan.
4. “Ang pagmamahalan ay nagpapatibay sa isang pamilya.” Anong mensahe ang ipinahiwatig sa pahayag?
A. Ipadama ang pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya.
B. Dito ipinapakita ang pagsasama ng buhay at pagmamahal.
C. Nakapagbibigay-buhay dahil nakatakda ito sa pagkakaroon ng anak.
D. Nagkaroon ng kaligayahan ang bawat kasapi ng pamilya kung may pagmamahalan.
5. Laging ipinagdiriwang ng pamilya Santos ang tagumpay ng kanilang anak. Anong kaugalian ang maaring tularan
sa pamilya Santos?
A. paghamon sa anak na magtagumpay
B. pagpapakita ng interes sa kanilang larangan
C. pagmamalaki sa tagumpay ng kasapi ng pamilya D. pasasalamat at suporta sa tagumpay na nakamit
6. Hindi naging madali ang pagharap ni Mang Berto sa pumaslang sa kaniyangasawa ngunit dahil sa kaniyang
pananampalataya nagkaroon ng puwang ang pagpatawad. Anong aral ang mapupulot mula sa sitwasyon?
A. hindi madaling ibigay ang pang-unawa sa ibang tao
B. may puwang ang pagpapatawad sa bawat puso ng tao
C. malayang magdesisyon ang tao para sa kaniyang ikabubuti
D. hindi kailangang ipagpilit ang paghingi ng tawad at pagpapatawad
7. Nakiisa si Ernie sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kasama ang pamilya. Pinayuhan din niya ang tatlong anak na
palaging manalangin at magpasalamat. Paano naging maimpluwensyang ama si Ernie sa mga anak?
A. pagiging masipag na ama at mapagbigay sa kaniyang pamilya
B. pagsuporta sa mga pangangailangan ng kaniyang anak sa paaralan
C. pagpapakita ng mabuting pagpapasya at desisyon sa buhay bilang ama
D. sa pagpapayo sa mga anak na hindi makalimot sa Panginoon at Magpasalamat
8. Araw-araw naglalako ng paninda si Aling Ester nang sa gayon ay matustusanniya ang pag-aaral ng kaniyang mga
anak. Lagi rin niya itong pinapayuhan namagsipag sa kabila ng kahirapan sa buhay. Anong positibong
impluwensiya angipinakita ni Aling Ester?
A. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay.
B. Pinasama ang anak sa paglalako ng paninda.
C. Tumigil ang anak sa pag-aaral upang makatulong.
D. Maging matatag at masipag sa kabila ng problema sa buhay.
9. Laging tinuturuan ng mag-asawang Lindo at Linda ang kanilang mga anak namagmano sa sinumang panauhin
na dumating sa kanilang tahanan. Anong aral ang mapupulot sa kaugaliang pinairal ng mag-asawa?
A pagging maalalahanin sa ibang tao
B. huwag makinig sa payo ng mga magulang
C. mang magalang sa nakatatanda at panauhin
D. umiwas sa pakikipag-usap sa mga hindi kakilala​

See also  Magagawa O Matutulong Ko Sa Social Media​

Answer:

1.C pagsunod sa mga patakaran

2.D. may pagkakaisa sa samahan ng diyos

3.A. ang pamilya ang pundasyon sa lipunan

4.A

5.C

6.B

7.D

8.A.

9.C

Walang Hanggang Paalam Message

paalam tatay hanggang walang

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Mensahe tungkol sa ama

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Mensahe para sa ama watppad. Mensahe para sa mag aaral. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

mensahe ama kaarawan kanyang

Mensahe para sa ama watppad. Walang hanggang paalam message. Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan

Mensahe Para Sa Kapatid Na Babae Sa Kanyang Kaarawan - boses mensahe

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Walang hanggang paalam message. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

Tula Tungkol Sa Tatay - sakahala

Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng. Mensahe para sa ama watppad

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay - Ina Paalam Steemit / 49

Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Mensahe para sa namatay na ina

Mensahe Para Sa Ina Sa Araw Ng Mga Puso

Mensahe para sa ama watppad. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Paalam mensahe para sa ama na namatay

Mensahe Para Sa Kaibigan - Education Insights

Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Mensahe para sa kaibigan

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Mensahe ama kaarawan kanyang

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Paalam huling word. Tula para sa ofw

See also  Pa Help Po:) 1. Ang Mga Hinahangad Ay Isinasagawa At Kinikilos Upang Pagkaroon Ng _____...

Simpleng Mensahe Ng Pasasalamat Sa Ama - boses mensahe

Mensahe tungkol sa ama. Mensahe isang. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

MENSAHE NG ISANG ANAK PARA SA KANYANG AMA - YouTube

mensahe isang

Mensahe isang. Mensahe para sa kaibigan. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Ng mga ina para araw liham isang. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Mensahe para sa namatay na ina

Isang Liham para Araw ng mga Ina.wmv - YouTube

ng mga ina para araw liham isang

Mensahe para kay inay. Walang hanggang paalam message. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Mensahe tungkol sa ama. Tula para sa ofw. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan

Mensahe Para Sa Pumanaw Na Ina - mensahe ipinadala

Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Walang hanggang paalam message. Mensahe para sa ama watppad

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Mensahe para sa pumanaw na ina. Mensahe ina mahal

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Mensahe kay inay. Mensahe isang. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama

Mensahe Tungkol Sa Ama - mensahe ipinadala

Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng

Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Mensahe isang

Ang Kwento Ng Mensahe Ng Butil Ng Kape - paramensahe

Paalam tatay hanggang walang. Mensahe para sa ama watppad. Mensahe isang

HULING PAALAM | Spoken Word Poetry - YouTube

paalam huling word

Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Mensahe ama kaarawan kanyang

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

Mensahe para kay inay. Mensahe kay inay. Mensahe isang