1. Ang Mga Hinahangad Ay Isinasagawa At Kinikilos Upang Pagkaroon Ng ________. 2. Ang Iny…

1. Ang mga hinahangad ay isinasagawa at kinikilos upang pagkaroon ng ________. 2. Ang inyong pangarap Ang magdadala sayo ng ________ at kagalakan sa buhay. 3. ________ ka upang makamit ang iyong pangarap at matulungan ang pamilya. 4. Habang may buhay may ________. 5.Magtiwala sa ________na lahat ng hamon at pagsubok na pagdaraanan ay kakayanin. 6. Huwag sumuko,________ at lakasan ang loob. 7.humingi ng lakas at gabay sa ________. 8.Ang mga pangarap ang nagpapasigla at nagpapasaya sa isang tao kahit na dumadaan sa mga ________ sa bahay. 9.Mag-aaral at tutuparin ang pangarap para sa ________. 10.________ mo rin ang mga pagsubok sa buhay magtiwala ka lng at makakayanan ang lahat Choices: A. sarili B. pag-asa C. tibayan D. panginoon E. kinabukasan F. kasiyahan G. pag-subok H. katotohanan I. Nag-susumikap J. malalampasanan Paki answer po ng tamang sagot subject; ESP​

1. magandang buhay
2. tagumpay
3. Magsikap
4. pag-asa
5. sarili
6. tibayan
7. Panginoon
8. pagsubok
9. magandang kinabukasan
10. Malalampasan

See also  Makinig Ng Balita Sa Radio, Tv O Internet O Bumasa Ng Dyaryo. Gawan Ito Ng  Hawig, Lago...