1. Ano-ano Ang Ibinigay Ng Ermitanyo Upang Mahuli Ang Adarna? 2. Bakit Kailangang Ilagan N…

1. Ano-ano ang ibinigay ng ermitanyo upang mahuli ang Adarna?
2. Bakit kailangang ilagan ni Don Juan ang dumi ng Adarna?
3. Sa iyong palagay, karapat-dapat ba si Don Juan na makahuli sa Adarna?​

Answer:

2. Kailangan niyang ilagan ang dumi ng Adarna upang hindi siya maging bato

3. Oo, dahil matapang siya at nalagpasan niya lahat ang mga paghihirap na binigay ng ibin

See also  Ano Ang Ibinigay Ni Don Juan Sa Matandang Ermitanyo Nasalubong Sa Bundok? A. Pe...