1. MULTIPLE CHOICE; Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Batay Sa Inyong Naba…

1. MULTIPLE CHOICE; Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa inyong nabasa modyul sa linggo
1 at 2. Piliin ang pinakaangkop na sagot sa kahon at isulat ito sa tabi ng numero. (5 puntos)
*Political
*Intelektwal
*Pangkabuhayan
*Pakikipagkapwa
*Kapwa
*Panlipunan
1. Ito ay ang pagkakaroon ng maganda at maayos na pakikipag-ugnayan sa ibang mga
kapwa.
2. Ito ay aspeto ng pagkatao na tumutukoy sa kakayahang matugunan ang mga
pangangailangang pansarili at ng kapwa.
3. Ito ay labas sa iyong sarili, maararing iyong magulang, kaklase, at pati kaaway.
4. Ito ay tumutukoy sa kaalaman at kakayahang makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng
makatao at makatarungang lipunan.
5. Ito ay tumutukoy sa kaalaman at kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa at mamuhay
ng kasama ang mga ito.​

Answer:

1. pakikipagkapwa

2. pangkabuhayan

3. lipunan

4.political

5. Intelektwal

Sagutin Ang Mga Tanong Ayon Sa Epikong

Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong nabasa. Sagutin ang mga tanong batay sa iyong natutunan na may kinalaman sa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong isulat ang sagot sa iyong sagutang

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Brainly - Conten Den 4

sagutin tanong sumusunod mga gawain pagkatuto bilang dn brainly isulat

Sagutin sumusunod mga tanong dn gawain iyong isulat sagutang sagot tip. Sagutin ang mga gabay na tanong ng iyong guro. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel batay sa

Sagutan Ang Mga Sumusunod Na Tanong Sa Iyong Sagutang Papel Gawain 6

mga sumusunod assistantph sagutan tanong sagutang gawain iyong

A. sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa tekstong na iyong. Sagutin tanong sumusunod mga gawain pagkatuto bilang dn brainly isulat. Ngayon ay suriin mo ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod

See also  Gawain 1: Sabihin Mo! Sa Mga Direksiyon: Sa Iyong Sariling Opinyon Base Sa Iyong Nabasa, I...

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat

Sagutin ang mga tanong batay sa iyong natutunan na may kinalaman sa. Sagutin ang mga tanong ayon sa epikong. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel gawain 6

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Sa Iyong Sagutang Papel Batay Sa

ph sumusunod tanong sagutin iyong dn batay sagutang

Ngayon ay suriin mo ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod. Pag-unawa sa binasa a. sagutin ang sumusunod na tanong. isulat ang mga. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel gawain 6

sagutin ang tanong sa ibaba isulat ang iyong sagot sa loob ng puso

Mga sumusunod isulat tanong sagutan sagutin mag patalastas sagutang sagot brainly. Sumusunod sagutin isulat gawain sagutang tanong iyong sagot. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong nabasa

Sagutin ang sumusunod na tanong.1. Ano ang masasabi mo tungkol sa lider

Sagutin:ang mga sumusunod na katanungan batay sa tulang inyong binasa1. Sagutin ang mga gabay na tanong batay sa kaalamang nabuo sa isipan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong isulat ang sagot sa iyong sagutang

Sagutin Ang Mga Gabay Na Tanong Ng Iyong Guro - Conten Den 4

ang mga tanong sagutin ng iyong gabay sumusunod dn gawain sagot isulat pagkatuto bilang guro sagutang brainly

Sumusunod tanong sagutin iyong isulat gawain sagutang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3 ang mga sumusunod ay hakbang ayon sa. Ph sumusunod tanong sagutin iyong dn batay sagutang

Sagutin Ang Mga Tanong Batay Sa Iyong Natutunan Na May Kinalaman Sa

mga tanong sagutin batay kinalaman

Gawain sa pagkatuto bilang 2basahin ang kwento sa ibaba at sagutin ang. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel batay sa. Mga sumusunod tanong studyassistantph sagutan iyong gawain sagutang

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Isulat Ang Sagot Sa Iyong Sagutang

tanong sumusunod sagutin freedukasyon isulat sagutang sagot iyong

Mga sumusunod tanong studyassistantph sagutan iyong gawain sagutang. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong nabasa. Ngayon ay suriin mo ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod

See also  Mga Paglabag Sa Paggalang Sa BUHAY Magbigay Ng 5​

Pag-unawa sa Binasa A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang mga

Sagutin ang tanong sa ibaba isulat ang iyong sagot sa loob ng puso. Sagutin ang mga tanong batay sa iyong natutunan sa mga gawaing pang. Sumusunod tanong sagutin iyong isulat gawain sagutang sagot

Sagutin Ang Mga Tanong Batay Sa Iyong Natutunan Sa Mga Gawaing Pang

mga ang tanong batay sagutin dn iyong pang

Pag-unawa sa binasa a. sagutin ang sumusunod na tanong. isulat ang mga. Sagutin ang mga tanong ayon sa epikong. Sumusunod sagutin isulat gawain sagutang tanong iyong sagot

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Sa Iyong Sagutang Papel Batay Sa

mga sumusunod isulat tanong sagutan sagutin mag patalastas sagutang sagot brainly

Sagutin sumusunod mga tanong dn gawain iyong isulat sagutang sagot tip. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel batay sa. Gawain sa pagkatuto bilang 1: sagutin ang mga tanong sa ibaba. isulat

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Isulat Ang Sagot Sa Iyong Sagutang

sumusunod tanong sagutin iyong isulat gawain sagutang sagot

Ngayon ay suriin mo ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod. Sagutin ang mga gabay na tanong ng iyong guro. Sagutin ang mga tanong ayon sa epikong

Sagutin Ang Mga Gabay Na Tanong Batay Sa Kaalamang Nabuo Sa Isipan

batay gabay mga tanong dn sagutin brainly alamat salitang iyong bilang nabuo isipan kaalaman bigyang gawain ukol

Gawain sa pagkatuto bilang 1: sagutin ang mga tanong sa ibaba. isulat. Ang sagutin mga sumusunod tanong dn sagutang sagot. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel gawain 6

Gawain sa pagkatuto bilang 2basahin ang kwento sa ibaba at sagutin ang

Sagutin ang mga tanong batay sa iyong natutunan sa mga gawaing pang. Ang mga tanong sagutin ng iyong gabay sumusunod dn gawain sagot isulat pagkatuto bilang guro sagutang brainly. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel gawain 6

Gawain Sa Pagkatuto Bilang 3 Ang Mga Sumusunod Ay Hakbang Ayon Sa | Hot

Sagutin ang sumusunod na tanong.1. ano ang masasabi mo tungkol sa lider. Sagutin sumusunod tanong. Sagutin ang mga sumusunod na tanong isulat ang sagot sa iyong sagutang

See also  Ano-ano Pa Ang Puwede Mong Maidagdag Na Paraan Upang Maipakita A...