1. Sa Kasalukuyang Kalagayan Ng Ating Bansa Na Tayo Ngayon Ay Humaharap Sa Matindi…

1. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa na tayo ngayon ay humaharap sa matinding krisis dahil sa pandemyang Covid 19, magiging madali ba o mahirap ang pagkamit kabutihang panlahat ng ating
lipunan?Pangatwiranan.

Answer:kahit may pandemya, magiging madali lang ang pag kamit ng kabutihang panlahat kung lahat ng tao ay mag tutulungan, susunod sa mga batas, at hindi mag kakagulo.

Explanation:

See also  Tanong: 2. Bakit Mo Itinuturing Na Ito Ay Isang Paglabag Sa Kataru...