10. Anong Talinghaga Ang Nakita Ni Don Juan Sa Bahay Sa May Dampa? A. Lobo…

10. Anong talinghaga ang nakita ni Don Juan sa bahay sa may dampa?
a. Lobo
b. Tinapay
c. mahiwagang aso
11. Sino ang nagsalaysay kay Don Juan hinggil sa kahiwagaan ng Adarna?
a. Matanda
b. Ermitanyo
c. Lobo
12. Ano-ano ang ibinigay ng Ermitanyo para mahuli ang Adarna?
a. Gintong sintas b. labaha
c. dayap
13. Ilang beses nagpapalit ng balahibo ang Adarna?
a. 5
b.6
c. 7
-14. Sino ang naka-isip ng planong pagtataksil kay Don Juan?
a. Don Arman
b. haring Salermo c. Don Pedro
-15. Sino ang tunay na nakakuha sa Adarna?
a. Don Pedro
b. Simon
c. Don Juan
d. lahat ng nabanggit
d. 8
d. Don Juan
d. Don Diego​

10.c.mahiwagang aso

11.b.ermitanyo

12.b.labaha or d.lahat ng nabangit

13.b.6

14.c.don pedro

15.c.don juan

See also  Anong Pensahe Ang Nais Iparating Sa Tulang Ikaw Ay Kabilang Ng Lipunan...