10. Higit Na Malaya Ang Tao Kapag Ginagawa Niya Ang Mabuti. Ano Ang Mensahe Tao N…

10. Higit na malaya ang tao kapag ginagawa niya ang mabuti. Ano ang mensahe
tao
nito?
a. Ang pagiging Malaya ay nakabatay sa kilos ng tao
b. Makabubuti sa bawat tao ang pagkamit ng kalayaan
C. Ikaw ay Malaya kapag may ginawa ka.
d. Ang kalayaan ay ang paggawa ng mabuti
11. Ang mga sumusunod na kilos ay nagpapakita nang mapanagutang paggamit ng
kalayaan, maliban sa:
a. Nagsusumikap makatapos si Jay sa pag-aaral para kinabukasan
b. Nagsisinungaling sa Mae para hindi masaktan ang ina sa kanyang
Kasalanang nayawa.
c. Saksi si Jimboy sa ginawang panloloko ng kanyang kapatid sa mga
magulang pero hindi siya nagsabi dahil baka patigilin ito sa pag-aral
d. Alam ni Jun na may katiwalian sa pinapasukang trabaho ngunit hindi niya
masabi sa may-ari dahil anak nito ang manager niya.​

Answer:

10.D

11.C

Explanation:

Ito lng nasagot ko

See also  Panuto: Magbigay Ng Sanling Opinyon Tungkol Sa Mga Sumusunod Na Si (quotes)...