10. Which Among These Headlines Has No Errors In Terms Of Spelling, Grammar, And Content…

10. Which among these headlines has no errors in terms of spelling, grammar,
and content?
A. Robredo Chides Govt for Unclear Communication on New Quarantine
Rules
B. Robredo Blames the Government as They Don’t Have Clear Rules in
Quarantine
C. Robredo Charge the Govrnment as Culprit of Confusion in Quarantine
D. Robredo blames those in Executive Branch for Communication’s
Unclear​​​

Answer:

D.

Explanation:

because it has no errors in spelling and for me making headlines are short.hindi nilalagay ang full statements dahil kung ilalagay mo ito wala mg magkakainterest mag basa ng news dahil sa headline palang alam na nila ang nangyari ano pa ang babasahin nila sa laman ng balita?kung nasulat na sa headline

See also  Directions: Read Critically The Text Below. Identify The Thesis Statement And Make...