11. Panuto: Isulat Ang NK Kung Ito Ay Nakakahawang Sakit At HNK Kung Hind…

11. Panuto: Isulat ang NK kung ito ay nakakahawang sakit at HNK kung hindi 1 Beke 2. Trangkaso 3. Sakit sa puso 4 Diabetes 5. Sore eyes 6. Asthma 7 COVID 19 8. Tuberkulosis 9. Cancer 10. Epilepsy​

Answer:

1.HNK

2.HNK

3.HNK

4.HNK

5.NK

6.NK

7.NK

8.NK “not sure”

9.NK “not sure”

10.HNK

See also  It Is A Set Of Measures Resigned To Determine The Level Of Phy...