12. Anong Uri Ng Kagamitan Ang Sulinday? A Armas Na Ginagamit Sa Pakikidigma B. Mala…

12. Anong uri ng kagamitan ang sulinday?
A armas na ginagamit sa pakikidigma
B. malaking salakot na nakalipad
C. gamit sa pagpapastol ng hayop
D. matalas na espada na gawa sa metal​

Answer:

c. gamit sa pagpapastol ng hayop po

See also  Si Laura Ay Anak Ni Haring Linseo Ng Albanya Na Pinakatatangi Ni Florant...