1.Anong Gawaing Pang-industriya Ang Paggawa Ng Mga Cabinet, Aparador, Silya At Pintuan Na…

1.Anong gawaing pang-industriya ang paggawa ng mga cabinet, aparador, silya
at pintuan na yari sa kahoy?
A. Gawaing Kahoy
C. Gawaing Seramika
B. Gawaing Metal
D. Gawaing Elektrisidad
2.Kapag natutuhan at nakasanayan ang wastong pagkukumpuni, maaari itong
maging
A libangan
C. abala sa buhay
B. hanapbuhay
D. kapaki-pakinabang
3. Ano ang kabutihang maidudulot kapag marunong kang magkumpuni ng
mga sirang kagamitan?
A. Makatitipid ka
B. Mayroon kang mapaglilibangan
C. Mayroon kang mapagkakakitaan
D. Lahat ng nabanggit
4. Si Mang Renato ay nagkakabit ng kawad ng kuryente sa mga bahay-bahay.
Siya ay magaling sa
A. gawaing kamay
B. gawaing kahoy
C. gawaing metal
D. gawaing elektrisidad
meron papo 5 sa taas​

Answer:

1.A

2.B

3.C

4.C

sana makatulong

Answer:

1.A

2.A orB

3.D

4.D

5.D

Explanation:

Pa brainliest po

See also  Paano Mo Mapagtatagumpayan Ang Mga Pagsubok Sa Buhay?