1.anong Uri Ng Telang Gawa Sa Hibla Ng Bulak 2. Anong Uri Ng Tel…

1.anong uri ng telang gawa sa hibla ng bulak
2. anong uri ng tela sa kimekal
3.anong uri ng tela ang gawa sa halamang flaw
4.anong uri ng tela ang gawa sa balahibo ng tupa​

Answer:

1. koton

2. silk

3. Lino

4. wool

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

not sure on no.3

See also  Gumupit Ng Isang Maikling Balita Tungkol Sa Karapatang Pantao​