2. Ang Demokrasya Ang Pinakamahalagang Kontribusyon Ng Mga Ath…

2. Ang demokrasya ang pinakamahalagang kontribusyon ng mga Athenian sa sangkatauhan hanggang sa ngayon. Sa kalagayan ng ating lipunan sa kasalukuyan, natatamasa ba natin ang ganap na demokrasya? Magbigay ng konkretong sitwasyon?

athenian ng konkretong ganap sa demokrasya

Answer:

And Spartans at Athenians ay katawagan sa mga taong kabilang sa lungsod-estado ng Sparta at Athens sa sinaunang Greece. Ang bawat isa ay nagkaroon ng malaking kontribusyon sa pagsibol ng karunungan sa kanlurang bahagi ng mundo. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa kanilang mga naging pinakamahalagang kontribusyon:

Kontribusyon ng Spartans

Kaalaman pagdating sa digmaan

Pag-oorganisa ng hukbong sandatahan

Pagkapanalo laban sa mga Athens na naging simula ng bagong siglo sa Greece

Kontribusyon ng Athens

Sa kanila nagsimula ang konsepto ng Olympic games

Sa kanila rin nagsimula ang konsepto ng demokratikong pamahalaan

Malaki ang kanilang kontribusyon sa Mathematics, Pilosopiya, at Siyensya

Para sa karagdagang kaalaman:

Kahulugan ng Spartans: brainly.ph/question/2367658

Ilan sa mga katangian ng Spartans: brainly.ph/question/210928

Ano ang pamumuhay ng mga Athens? brainly.ph/question/223183

Explanation:

Pa brainliest

See also  Ang ___ng Teritoryong Ibingay Sa Mga Espanyol Na Katulong Sa Pagpapalaga...