2. Kapagdaka'y Pumasok Ang Dalawang Babae, Ang Una Ay Ang Tagasilbi Na May Dalang Lampar…

2. Kapagdaka’y pumasok ang dalawang babae, ang una ay ang

tagasilbi na may dalang lampara at sumunod naman ang isang

magandang dilag.

Ano ang ipinahihiwatig ng lampara ukol sa kondisyon ng

búhay noon?

Answer:

ang Lampara ay nagsisilbing gabay sa Madilim na daan upang magbigay Liwanag.

See also  KARAGDAGANG GAWAIN Panuto: Sumulat Ng Isang Iskrip Na Gagamitin Sa Masining Na P...