20. Lagi Maagang Nagpapasa Ng Kanyang Proyekto Si Kristopher" 21. Magtanim Tayo Ng…

20. Lagi maagang nagpapasa ng kanyang proyekto si Kristopher”
21. Magtanim tayo ng halaman__gulay sa ngayong panahon ng pandemik
22-23 Maliligo en sila sa malinis Hog sa tabi ng kanila bahay
24. Gagawa kami ng travel brochure na proyekto sa Filipino Bb Miles
25 Mag-aaral kami ng mabuti aming mga pangarap​

  1. answer: a
  2. b
  3. d
  4. d
  5. a

Explanation:

i hope it help

See also  Ano Ano Ang Mga Salitang Patinig​