21. Anong Aral Ang Mahihinuha Sa Karakter Ng Tigre Sa Pabulang Bi…

21. Anong Aral Ang Mahihinuha Sa Karakter Ng Tigre Sa Pabulang Bi…

21. Anong aral ang mahihinuha sa karakter ng Tigre sa pabulang binasa? A maging mabuti sa kapwa C. magkaroon ng magandang asal 22 Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tindi/antas ng emosyon?.. A Nakukuha ko ang mensahe agad. B. Naipapadama ang lahat ng aking galit C. Naipaparating natin nang maayos ang ating saloobin. D. Naipadadama natin ang emosyon natin sa iba’t ibang bagay. 23 Ang buhay ay parang gulong,minsa’y nasa itaas at minsa’y nasa ibaba kaya huwag agad sumuko sa mga hamon ng buhay Ano ang tamang pagbigkas ng salitang sinalungguhitan? B/HA.mon/” Chamon/ A/HAMON/ D./ha MON/ 24. Bakit kailangang mamili ni Temujin ng mapapangasawa mula sa tribong Merit? Dahil A. Iyon ang kanilang kultura at tradisyon, B. Ang mga babaeng nakatira roon ay magaganda. C. May utang ang kanyang ama sa mga taga tribong Merit. D. Gusto lang ng kanyang ama ang mga taga tribong Merit 25. Kung ikaw si Temujin, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa na pumili ng mapapangasawa sa murang edad pa lamang? A. Hindi dahil iyon ay makasalanan sa mata ng mga tao B. Oo, dahil iyon ang paniniwala at tradisyon sa aming tribo. C. Hindi, dahil alam kong mali ang mag-asawa sa murang edad. D. Oo, dahil ito’y utos ng aking ama at para mabayaran ang aming utang sa tribo. Para sa bilang 26-31 Naiaantas ang mga salita (Clining) batay sa tindi ng emosyon/ damdamin. (F9PT-11c-46 26. Pag-ibig A. Gusto-Syag-mahal C. Gusto-mahal-liyag 27. Sakit A.Hapdi-kirot-sakit C.Kirot-sakit-hapdi 28. Paghamak A Pag-aalipusta-pagkutya-pag-aapi C.Pagkutya-pag-aalipusta-pag-aapi 29.Pagkaubos Haiku. A Pagkaubos-pagkawala-pagkasaid C.Pagkasaid-pagkaubos-pagkawala 30 Paglayo B. magbigayan ng pagmamahal D. maging tapat sa pangakong binitawan A.Pag-alis-paglisan-pag-iwas B.Pag-was-paglisan-pag-alis 31 Pagkamuhi Salita A. Pagkamuhi-pagkasuklam-pagkagalit C. Pagkagalit-pagkasuklam-pagkamuhi 32 Ano ang tawag sa pansariling kahulugan ng isa o grupo ng tao sa isang salita? A Denotasyon- B.Konotasyon: 1 lugar – 2.bakas- C.Imahe D.Simbolo A.Nabibigyang-kahulugan ang matatalinghagang mahahalagang salitang ginamit at mensahe sa Tanka at Mensahe B. Liyag-gusto-mahal D. Mahal-liyag-gusto B.Sakit-hapdi-kirot D.Sakit-kirot – hapdi Literal na Kahulugan – B.Pag-aapi-pagkutya-pag-aalipusta D.Pagkutya-pag-aapi-pan-aalipusta B.Pagkawala-pagkasaid-pagkaubos C.Pagkaubos-pagkasaid-pagkawala B. Paglisan-pag-iwas-pag-alis D.Pag-was-pag-alis – paglisan B. Pagkasuklam-pagkagalit-pagkamuhi D. Pagkagalit-pagkamuhi-pagkasuklam Hindi Ko Masabi (ni Ki Tsurayuki) Isinalin sa Filipino ni M.O. Jocson Hindi ko masasabi Inlisip mo O aking kaibigan Sa dating lugar Bakas pa ang ligaya Konotasyong Pagpapakahulugan​

See also  Buod O Lagom Ng Twilight​

Answer:

21. A. maging mabuti sa kapwa

22. C. Naipaparating natin nang maayos ang ating saloobin

23. B./HAMON/

24. A. Iyon ang kanilang kultura at tradisyon

25. C. Hindi, dahil alam kong mali ang mag-asawa sa murang edad.

26. A. Gusto-Syag-mahal

27. A. Hapdi-kirot-sakit

28. C. Pagkutya-pag-aalipusta-pag-aapi

29. A. Pagkaubos-pagkawala-pagkasaid

30. A. Pag-alis-paglisan-pag-iwas

31. C. Pagkagalit-pagkasuklam-pagkamuhi

32. B. Konotasyon

Note: Some of the answers may not be accurate as the context and the questions are not clear. It is best if you provide more details for a more accurate answer.

Ang Kwento Ng Mensahe Ng Butil Ng Kape - paramensahe

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Mensahe para sa namatay na ina. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Mensahe ina mahal

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Huling paalam

Mensahe Para Sa Kapatid Na Babae Sa Kanyang Kaarawan - boses mensahe

Mensahe para kay inay. Tula tungkol sa tatay. Walang hanggang paalam message

Simpleng Mensahe Ng Pasasalamat Sa Ama - boses mensahe

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika. Kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

Spoken Poetry Tagalog Tungkol Sa Sarili Ang Ating Sariling Wika

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Mensahe para sa ama watppad. Tula para sa ofw

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Paalam tatay hanggang walang. Mensahe para kay inay. Mensahe para sa ama watppad

MENSAHE NG ISANG ANAK PARA SA KANYANG AMA - YouTube

mensahe isang

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Tula para sa ofw. Mensahe para sa kaibigan

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Walang hanggang paalam message. Mensahe para sa ama watppad. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

See also  Proklamasyon Blg. 1041- Ipinalabas Ni Pangulong Fidel V. Ramos Na Nagtatakda...

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Mensahe ina mahal. Mensahe para sa ama watppad. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

Paalam tatay hanggang walang. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Tula Para Sa Ofw - Nehru Memorial

Tula para sa ofw. Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan. Walang hanggang paalam message

Walang Hanggang Paalam Message

paalam tatay hanggang walang

Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Mensahe isang. Tula tungkol sa tatay

Mensahe Para Sa Kaibigan - Education Insights

Mensahe ama kaarawan kanyang. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Mensahe tungkol sa ama

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Tula tungkol sa tatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Huling paalam