25. Sa Pagkakagapos Ni Florante Sa Serpyente. Anong Bahagi Ng Aral Ang Si…

25. Sa pagkakagapos ni Florante sa serpyente. Anong bahagi ng aral ang siyang iyong napulot sa

bahaging ito?

=

Pa sagot naman po

Answer:

, maaaring malaman ang mga sumusunod na aral:

1. Hindi dapat maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Sa kuwento, pinagmamalaki ni Florante ang kanyang kagalingan bilang isang mandirigma at hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa isang panakip-butas. Dapat tayong maging maingat at mapagmatyag sa mga sitwasyon upang hindi tayo mahulog sa mga panganib.

2. Mahalagang magtiwala sa ating mga kaibigan at kapamilya. Sa kuwento, nakatulong kay Florante ang kanyang mga kaibigan upang mailigtas siya sa panganib na kanyang pinagdaanan. Mahalaga na mayroon tayong mga taong mapagkakatiwalaan at handang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.

3. Hindi dapat magtiwala sa mga hindi kilala o sa mga taong hindi natin lubos na pinagkakatiwalaan. Sa kuwento, naging biktima si Florante ng serpyente dahil sa kanyang pagkakamaling magtiwala sa isang hindi niya kilala. Dapat tayong maging maingat sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan natin upang maiwasan ang mga panganib at trahedya.

See also  Solusyon Sa Polusyon Ng Tubig​