3. Ano Ang Malalim Na Rason Ng Ina Kung Bakit Binibilad Niya Sa…

3. Ano ang malalim na rason ng ina kung bakit binibilad niya sa araw si Sawsan? 4. Anong kaisipan ang namamayani sa iyo matapos basahin ang maikling kwento? 5. Ano-anong kaugalian, gawi o kultura ng bansang Iraq na may pagkakatulad sa kultura ng sa bansang Pilipinas? Ipaliwanag 6. Bakit ayaw lisanin ng mag-ina ang nayon habang ang mga karatig-bayan ay may nagaganap na digmaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga gerilya? 7. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sawsan, papaano mo hihikayatin ang iyong ina na lisanin ang nayon para hindi mapahamak sa digmaan? Ipaliwanag. 8. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magpaskil o mag-post sa iyong social media account, ano ang iyong magiging mensahe sa mga kabataang katulad ni Sawsan na naipit sa digmaan? Ipaliwanag. 9. Sa kasalukuyan, naging usapin sa ating bansa ang pagsasabatas ng Anti- Terrorism Bill. Sa iyong palagay, kung ang batas na ito ay magiging batas sa bansang Iraq, ano ang mabuting dulot nito sa kanilang bansa? Ano naman ang posibleng kahinaan ng batas na maaaring maabuso ng may kapangyarihan? 10. Kung ikaw ang awtor sa maikling kwento at bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang sinapit ni Sawsan, ano ang iyong gagawing pagbabago? Bakit?​

Answer:

asan Ang kwento

Explanation:

para masagutan ko

Answer:

Saan yung kwentoo??

Explanation:

Ohh cge dapat may kwwnto

See also  Ano Ang Ginagamit Kapag Ang Kaangkupan Ay Nagtatapos Sa Patinig?