3. Anong Tulong Ang Ibinigay Ng Magulang Ni Leah Upang Matupad Ang Kanyang P…

3. Anong tulong ang ibinigay ng magulang ni Leah upang matupad ang kanyang pangarap? A. Pagganyak sa kanyang pangarap. B. Gabay sa pagtupad ng pangarap. C. Disiplina sa a raw araw. D. Kakayahang iakma ang sarili. 4. Ang sumusunod ay paghahanda para sa paghahanapbuhay.Alin dito ang hindi? A. Kilalanin ang iyong mga talento, hilig at kalakasan B. Magkaroon ng plano sa kursong nais. C. Sumanggunl sa mga matagumpay na kakilala na may hanapbuhay. D. Magkaroon ng oras sa paglalaro at libangan. 5. Para kay ate, ang pamilya ang mahalaga sa buhay ng tao. Kaya nagsisikap si ate na makatapos ng pag-aaral upang matulungan ang aming magulang sa pagpapa-aral sa aming magkakapatid at sa iba pang gastusin sa bahay. Ano ang katangian na ipinakita ni ate? A. Pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. B. Pagkakaroon ng mga pagpapahalaga na gabay sa mabuting asal. C. Paghahanda para sa pagpapamilya. D. Pagtanggap ng papel sa lipunan bilang babae. Patnubayan Nawa kaya nama​

Answer:

B Po Yung answer

Explanation:

Dana Po maka tulong

stay safe pops follow po

See also  Bakit Pumunta Si Inday Sa Park Ng Walang Paalam Sa Nanay ​