36. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MANGHAHASIK Ang Talinghaga Tungkol Sa Manghahasik. “ May Is…

36. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MANGHAHASIK Ang talinghaga tungkol sa Manghahasik. “ May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi naming nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi naming nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

1 point

A. Paniniwalang pinatatatag dahil sa pagsubok

B. Pagkagustong lumago dahil sa mga taong kasama niya

C. Pagnanais ng pananampalataya dahil sa kawalang ng pag-asa

D. Pananampalatayang pinalalalim dahil sa lubusang pagtanggap dito.

37. ALIBUGHANG ANAK “ Nararapat na lamang na tayo’y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan” Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Pagmamahal ng ama sa anak

B. Pagpapatawad at pag-ibig ng magulang

C. Pagpapahalaga sa kayamanan ng magulang

D. Pagkakaroon ng patas na pagtingin sa mga anak.

38. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA ILAW Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, ilalagay ito sa talagang patungan upang Makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

See also  Salitang Naguumpisa Sa Katinig Na Br

A. Pagiging modelo ng paggawa ng tama.

B. Pagiging ilaw para sa mga nadidiliman.

C. Pagiging malihim upang pagtakpan ang kaibigan

D. Pagiging matapat upang malaman ang katotohanan

39. PUNO NG IGOS Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko’y hindi magkakabula Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Hindi totoo ang sinasabi ng nagsasalita.

B. Nagsasabi ng totoo ang nagsasalita

C. Hindi nagsisinungaling ang nagsasalita.

D. Sinasabi ng nagsasalita na mawawala ang langit at lupa.

40. ASIN NA WALANG KABULUHAN Mabuti ang asin. Ngunit kung ito’y mawalan ng lasa hindi na ito mapaaalat ulit. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba. Kaya’t ito’y itinatapon na lamang ng mga tao. Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Lupa at asin

B. Lupang pinangako

C. Asin na nawalan ng lasa

D. Walang kabuluhang bagay na itinatapon na

1.a

2.a

3.d

4b

Explanation:

Sana po makatulong

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay - Ina Paalam Steemit / 49

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng. Mensahe isang

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Paalam huling word. Mensahe para sa ama watppad. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Ng mga ina para araw liham isang. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

MENSAHE NG ISANG ANAK PARA SA KANYANG AMA - YouTube

mensahe isang

Ng mga ina para araw liham isang. Mensahe ama kaarawan kanyang. Paalam huling word

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Mensahe ina mahal. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay

See also  Halimbawa Ng Parabula?

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Walang hanggang paalam message. Mensahe ama kaarawan kanyang

Mensahe Para Sa Pumanaw Na Ina - mensahe ipinadala

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Mensahe para sa mag aaral

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa kaibigan. Mensahe para sa mag aaral

Spoken Poetry Tagalog Tungkol Sa Sarili Ang Ating Sariling Wika

Tula tungkol sa tatay. Mensahe para kay inay. Mensahe isang

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

Paalam mensahe para sa ama na namatay. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google

Tula Tungkol Sa Tatay - sakahala

Paalam mensahe para sa ama na namatay. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

Walang Hanggang Paalam Message

paalam tatay hanggang walang

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Mensahe isang. Mensahe para sa ama watppad

Mensahe Para Sa Ina Sa Araw Ng Mga Puso

Mensahe ama kaarawan kanyang. Mensahe para sa kaibigan. Ama namatay mensahe aking rizal tagalog

Mensahe Para Sa Kaibigan - Education Insights

Ng mga ina para araw liham isang. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama