4 Na Dahilan At Epekto Ng Polusyon Sa Tubig?​

4 na dahilan at epekto ng polusyon sa tubig?​

4 na DAHILAN / SANHI

< Pagtatapon ng basura sa ( Ilog , Sapa atbp. )

< Pagtatapon ng kemikal ng ibang mga pabrika

< Paggamit sa yamang tubig bilang palikuran

< Oil Spilled

4 na EPEKTO o BUNGA

< Pagkamatay ng mga isda, coral reefs, at iba pang hayop

< Sakit sa mga tao

< epekto sa kabuhayan

< pagbaha

EXPLANATION :

Hope it helps...

pa Brainliest po thanks

See also  Ala-ala Mm Madrigal Lyrics And Chords