6. Alin Ang Mali Sa Mga Sumusunod Na Pahayag Ukol Sa Disriminasyon At Kara…

6. Alin ang mali sa mga sumusunod na pahayag ukol sa disriminasyon at karahasang nararanasan ng babae, lalake, at LGBT? A. Ang mga kababaihan, LGBT at maging kalalakihan ay nahaharap sa malaking hamon ng pagtanggap at pagkakapantay-pantay sa pamilya, paaralan, negosyo at lipunan. METHOD B. Ang karahasan at diskriminasyon ay kalimitang nagsisimula sa ating tahanan na kapag napabayaan ay nagdudulot ng napakalaking epekto sa ating pagkatao. C. Ipinakikita sa kalagayan ngayon na mas malaki ang karapatang tinatamasa ng kababaihan kaysa sa kalalakihan D. Ang kalalakihan ay kalimitang biktima rin ng diskriminasyon sa lipunan

Answer:

C

Explanation:

Correct me if I’m wrong

Answer:

C.Ipinakikita sa kalagayan ngayon na mas malaki ang karaparang tinatamasa ng kababaihan kaysa sa kalalakihan

See also  Kahalagahan Ng LAMPARA Noon At Ngayon?​