8. Ang Mga Sumusunod Ay Mga Pangatnig Maliban Sa A. At B -ng C. Ngunit D. O 9. Nais N…

8. Ang mga sumusunod ay mga pangatnig maliban sa A. at B -ng C. ngunit D. O 9. Nais ng ina na mag-aral ng pagdodoktor ang anak subalit pagiging guro ang nais nito. Anong tunggalian ang ipinakikita sa pahayag? A.tao vs. tao C. sarili vs. tao B.tao vs. sarili D. sarili vs. sarili 10. Sa kabuuan ng nobelang, “Isang Libo’t Isang Gabi”, anong tunggalian ang nangingibabaw rito? A.tao vs. tao C. sarili vs. tao B.tao vs. sarili D. sarili vs. sarili 11. “Apat na dinaryo ang halaga nito, subalit hindi ko na ito pababayaran kung papayagan mo ako sa aking kahilingan.” Anong ipinahihiwatig na katangian ng nagsasalita? A.maawain C. mapagpasensya B.matulungin D. mapagsamantala tala ng 12. Dahil sa katagalan nang ‘di pag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kalungkutan at pagkabagot. Anong tunggalian ang isinasaad ng pahayag? A. tao vs. tao C. sarili vs. tao B. tao vs. sarili D. sarili vs. sarili 13. Masama ang pagsisinungalin bibliya. A. ayon sa B. ayon kay C. mula sa D. para sa 14. Dingdong Dantes si Marian ay isang sikat na artista. A. mula kay B. ayon kay C. para kay D. sa tingin ni 15. Unti-unti ng nababawasan ang mga out-of school youth Department of Education. A. batay sa B. ayon sa C. mula sa D. para sa 16. mga Pinoy, ang pagwawalis sa gabi ay malas. A. ayon sa B. para sa C. mula sa D. batay sa 17.Ano ang sinisimbolo ng kalapati? A. kapayapaan B. katahimikan C. kalayaan D. katiwalian 18 Puting Kalapati, Libutin Itong Sandaigdigan, ano ang mensahe ng pamagat ng tula? A. pag-asa B. paglaban C. positibong pananaw 19. “Ngunit ikaw na nalamara Tulad ng alahol human lo’t muni» ihir​

See also  S A H A N B I N A A T N T A L I N R A P G A N N G A - O Y U P M I L...

Answer:

8.D 13.A 18.A

9.C 14.C.

10.B 15.C

11.D 16.B

12.C 17.C

Explanation:

hope it helps