A. Panuto: Basahin At Unawain Ang Bawat Pangungusap. Pillin Ang Titik Ng…

A. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Pillin ang titik ng tamang sagot.

11. Alin sa mga sumusunod ang nahahanay sa gawaing metal?

A. Pagbuo ng dustpan
B. Pagbuo ng bakod na kawayan
C. Pagbuo ng mesa na kahoy
D. Pagbuo ng paso

13. Ang mga sumusunod na produkto ay gawa sa ibat ibang materyales na makikita sa pamayanan. Alin dito ang gawa sa metal?

A. Kaldero
B. Sandal
C. Basahan
D. Sombrero

14. Bukod sa materyales ito ay kailangang ihanda na maantala ang paggawa ng produkto.

A. Kagamitan
B. Pagpaplano
C. Layunin
D. Materyales

15. Saan karaniwan ginagamit ang metal?

A. Sa paggawa ng plato
B. Sa paggawa ng mga damit
C. Sa paggawa ng bag at wallet
D. Sa paggawa ng mga alahas

16. Si Mark ay gumagawa ng aparador na yari sa Molave. Anong gawaing pang-industriya nahahanay ang kanyang gawain?

A. Gawaing kahoy
B. Gawaing Metal
C. Gawaing Karton
D. Gawaing kawayan

17. Ang aking tatay at lolo ay sikat sa paggawa ng gawaing kahoy gaya ng aparador, upuan, mesa at iba pa Amo ang tawag sa kanila?

A. Mekaniko
B. Karpintero
C. Bombero
D. Barbero

18. Bakit mahalaga pag-aralan ang pagkasunod-sunod mng mga hakbang sa pagbuo ng proyekto?

A. Upang maayos tingnan
B. Upang madaling maunawaan
C. Upang maganda ang kalalabasan
D. Upang lalong mapadali angpagbuo ng proyekto

19. Ito ay nagpapakita ng kahandaan uoang hindi maantala ang paggawa produkto.

A. Kagamitan
B. Pagpaplano
C. Layunin
D. Materyales​

Answer:

11.b

13.A

14.D

15D

16.A

17.A

See also  Paano Mo Maipakikita Ang Iyong Paggalang Sa Janitor And Sa Security Guard Ng Paaralan

Answer:

11. A.

12. WALA KA PO NUMBER 12

13. A.

14. B.

15. D.

16. A.

17. B.

18. C.

19. B.

Explanation:

I HOPE IT HELPS