A. Panuto: Bilugan Ang Tambalang Salita Sa Pangungusap. (10 Pts.) 1….

A. Panuto: Bilugan ang tambalang salita sa pangungusap. (10 pts.)
1. Abot-kamay na ni Ana ang kanyang minimithi.
2. Si Lito ay lumaki sa bahay ampunan.
3. Agaw-pansin ang ginawang akdang-sining ni Maria.
4. Ang bahay-kubo ng mag-anak na Santos ay bagong yari.
5. Nahuli ang magnanakaw ng dahil sa naiwan niyang bakas-paa at bakas-daliri sa bahay na kaniyang
ninakawan
6. Si Alena ay anak-dalita ngunit hindi ito naging hadlang upang maging abot-kamay niya ang kaniyang
pangarap​

Answer:

1. Abot-kamay

2. Bahay ampunan

3. Agaw-pansin

4. bahay kubo

5. bakas-paa at bakas-daliri

6. Anak dalit

See also  Magbigay Ng Pangyayari Sa Bahay,paaralan, At Simbahan,lagyan Kung Pano Maipapakit...