A Pilipino Problem A Deep Words Question Above​

A Pilipino Problem A Deep Words Question Above​

A pilipino problem a deep words question above​

Answer:

1.) saya

2.) ulat

3.) hirap

4.) kandado

5.) tigil

6.) hiya

7.) silang

8.) sulat

9.) Daan

10.) alam

Explanation:

hope it helps

See also  Bakit Nagalit Si Ciara Sa Kaniyang Kapatid Na Si Hero? A. Mak...