A. Wakas B. Simula C.. Gitna/ Katawan D. Sanaysay 2 B. Ang Mga Sumusunod…

a. Wakas b. simula C.. Gitna/ Katawan d. Sanaysay 2 B. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga sitwasyon na kakikitaan ng tunggalian. Tukuyin kung anong tunggalian ang nangingibabaw sa bawat sitwasyon. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 41. Si Melinda ay nagmamadaling lumabas ng bahay na may dala-dalang sama ng loob dahil sa kanyang natuklasan. Sinugod niya ang kanyang kaibigang taksil na si Gemma at sa kanya binuhos ang lahat ng kanyang galit a. Tao vs. tao b. tao vs. sarili c. tao vs. kalikasan d. nobela 42. Pangarap ni Lino na maglakbay sa buong mundo. Inumpisahan niya ito sa pamamagitan ng paglalakbay gamit ang barko ngunit sa hindi inaasahang panahon ay winasiwas lamang siya ng rumaragasang hangin at ulan. a. Tao vs. kalikasan b. ta0 MS, BO c. tao vs sarili d. nobela 43. “Ano bang dapat kong gawin Panginoon, mahal na mahal ko siya ngunit mayroon na siyang ibal Paano kung tapusin ko na lang ang aking buhay?” b. tao vs. kalikasan C. tao VS, tao d. tao vs. sarili 44. Malungkot na naglalakad patungo sa kanilang tahanan si Toby. Nakakuha kasi siya ng bagsak na marka mula sa kanyang guro sa ilang asignatura. Inisip niya ngayon kung siya ay tutungo muna sa kaniyang kaibigan upang maglabas ng sama ng loob o didiretso na siya sa kanilang bahay. b. tao vs. kalikasan c. tao vs. sarili a. Tao vs. tao d. tunggalian 45. Napakabait na anak ni Jenny ngunit kalabigtaran naman ang ugali ni Jelly. Kaya naman sa tuwing magkasama b. tao vs. kalikasan c. tao vs. sarili d. tunggalian a. Nobela ay hindi sila magkasundo. a. Tao vs. tao​

See also  Pano Mo Maitatalambuhay Ang Buhay Ni Gregorio Del Pilar

Answer:

nasan Ang tanong dyan

Explanation:

sorry need ko points sorry