According To Heneral Luna Quote, “Negosyo O Kalayan? Bayan O Sa…

According to Heneral Luna quote, “Negosyo o Kalayan? Bayan o sarili? Pumili ka!”. As to the

crisis of the Philippines, choose one in each question in the quote of Heneral Luna and explain.

Answer:

Negosyo, dahil kahit anumang hiling natin sa kalayaan ay kailanman hindi natin ito mararansan sa isang bansang puno ng mapanlamang at mapanghusgang mga mata

See also  Mga Paglabag Sa Katarungang Panlipunan