Alin Sa Sumusunod Na Pahayag Ang Gumagamit Ng Tayutay Na Pagtutulad? A.Ang Kaniyang In…

Alin sa sumusunod na pahayag ang gumagamit ng tayutay na pagtutulad?
a.Ang kaniyang ina ay tigre kung magalit
b.Kasing tatag ng tore ang kanyang pangarap
c.Umiyak ang langit sa kaniyang pagpanaw.
d.Gabundok na labahin ang naghihintay sa kaniya sa bahay.​

Answer:

a

Explanation:

I’m not sure

See also  Panuto: Ilarawan Ang Pagkakaiba Ng Bawat Isa, At Magbigay Ng Ha...