Alphabet Letter Vowels​

alphabet letter vowels​

Answer:

a, e, i, o, u

Explanation:

ito ba hinahanap, kac vowels to sa alphabet

See also  Ang Pangarap Ko Po Ay Maging Isang Computer Ay Upang Matupad Ko Ang Aking Mga Mithi...