Ana Haring Makatira Sa Pune Iamentary School Na Desididana Ipagpatuloy An…

Ana Haring makatira sa Pune
iamentary school na desididana ipagpatuloy ang kanyang pag aaral sa ating
lunakaharap na pandemya
Nakatira ang kaniyang pamilya sa isang subdivision na may nagagandahan
Bahay ngunit naiiba ang kanilang bahay sa mga na tinatawag na “wee house and
kanilang bahay dahil nakataye ha sa ilalim ng mayabang na punong manys Games
sa pinagtagpilasping yere at kahoy na may maliit na espasyo para sa limang
miyembro ng pamilya
Ang kaniyang nanay Linda ang nag-aalaga sa kanilang magkakapatid
samantalang nangangalakal at pumapasok bilang construction worker ang kanyang
amang si Deitin upang may pantusios sa pamilya
Simula nang kumalat ang sikat na Covid 19, naging suliranin ng kanilang sarily
ang kawalan ng trabaho at pagkakakitaan habang pinatutupad ang Enhances
Community Guarantine
Bagamat walang wala sa buhay, matapos mabalaan na magkakaroon ng
pagbabago sa pagpasok at pagkatuto sa paaralan, buo ang loob ni King na hindi
huminto bagamat walang kagamitan
“Pangarap ko pong maging engineer pagdating ng panahon upang maipaayos,
mapaganda, at mapalaki ang bahay naming,” ani King
Mas lalo mang nahihirapan dahil sa krisis, wala mang gadgets o internet
connection, handa namang gumabay ang kaniyang nanay at tatay dahil naniniwala
silang hindi dahilan ang pandemnya upang matigil ang pangarap ng kanilang anak at
sa kanilang pamilya
Sa tulong ng Panginoon, nananalig si King na balang araw siya ay magiging
isang hari na may maayos at magandang bahay kasama ang kaniyang pamilya,​

Answer:

wala Po kayong question?

See also  Is Vicente Rivera Jr. A Filipino Or Not?