Ang Major Na Ito Ay May Walong Nota Na Naguumpisa At Nagtatapos Ang Scale Na May Pit…

Ang Major Na Ito Ay May Walong Nota Na Naguumpisa At Nagtatapos Ang Scale Na May Pit…

Ang major na ito ay may walong nota na naguumpisa at nagtatapos ang scale na may pitch name na C ?

Answer:

the C.major scale( or the key of C.) is a major scale based on C. with the pitches C,,D,E,F,G,A,and b

See also  What Is The Elments Of "Regine Coeli"?​