"Ang Tunay Na Karangalan Ay Naguumpisa Sa Paggalang SA Mga Magulang" 1.saan…

“Ang tunay na karangalan ay naguumpisa sa paggalang SA mga magulang”
1.saan magsimula Ang karangalan Ng tao ayon sa kasabihan?
2.ano Ang matatamo ayon sa kasabihan?
3.ano Ang mensahe Ng kasabihan para SA mga kabataan?ipaliwanag?​

Explanation:

1. Nagsisimula ito sa ating mga magulang.

2. Paggalang

3. Ang paggalang sa mga magulang ang tunay na karangalan na hindi kayang tugunan ng ibang tao.

See also  ISAGAWA Panuto: Gamit Ang Talaan Sa Ibaba (plano Ng Aking Pagkilala), Isulat...