Ano Ang Gamit Sa Barkong Galyon?​

Ano ang gamit sa Barkong Galyon?​

Answer:

Explanation:

Ang kalakalang galyon ay isang termino na ginagamit upang ilarawan ang kalakalang naganap sa pagitan ng Pilipinas at ng Europa noong panahon ng mga Espanyol. Ang kalakalang galyon ay mayroon ruta na mula Acapulco sa bansang Mexico patungo sa Maynila. Ito ang pangunahing paraan ng palitan ng produkto na naganap noon.

See also  Ano Ang Imperyong Magadha, Maurya, Mogul, Gupta?