Ano Ang Ibig Sabihin Ng Katutubong Tula?

Ano ang ibig sabihin ng katutubong tula?

Answer: Ang katutubong tula ay may 3 balangkas.Ang una ay pasuhay kung saan ang tula ay nagsisimula sa panukalang layunin, at ang mga sumusunod na taludtod ay suporta lamang. Ang ikalawa ay patimbang, na nahahati sa 2 timbang na pangkat na maaring magkaayon o magkasalungat. Ang ikatlo ay pasuysoy na dito lamang magiging lubos na malinaw ang diwa ng tula.

Explanation:

See also  Sourbetes Spelling Tagalog​