Ano Ang Kahulugan Ng Polusyon Sa Tubig?

ano ang kahulugan ng polusyon sa tubig?

dito nabubuhay ang mga tao at hayop

Lason sa tubig ang kahulugan ng polusyon sa tubig…..

See also  How Do You Use And Maintain The Tools And Materials In Embroidery?​