Ano Ang Kakanyahan Sa Alibughang Anak ​

ano ang kakanyahan sa alibughang anak

Answer:

Malinaw na naglalarawan ng maraming ibat-ibang disposisyon ng tao.

Explanation:

Hope it helps❤

See also  El Filibusterismo Kabanata 35 Buod