Ano Ang Layunin Ng Pagtuturo Ng Mga Kasanayang Bokasyonal Sa Mga Paaralan​

ano ang layunin ng pagtuturo ng mga kasanayang bokasyonal sa mga paaralan​

Answer:  

Layunin nitong makapagbigay alam, makapag-analisa ng mga pangyayari at implikasyon at manghikayat at mang-impluwensya ng desisyon.


Ang mga gamit ng Teknikal Bokasyonal na pagsulat ay upang maging batayan sa desisyon ng namamahala, magbigay ng kailangang impormasyon, magbigay ng instrukto,mapaliwanag ang teknik, mag-ulat ng natamong achievement, mag-analisa ng suliraning bahagi, matiyak ang pangangailangan ng desisyon at sistema, makabuo ng produkto, at makapagbigay ng serbisyo.

Explanation:

See also  Ano Ibig Sabihin Ng Tula​