Ano Ang Pagkaiba Ng Sanaysay Na Pormal Sa Sanaysay Na Di-pormal?

ano ang pagkaiba ng sanaysay na pormal sa sanaysay na di-pormal?

ang sanaysay na di-pormal ay DI-GANAP (BASE ON the word DI). Samantalang ang sanaysay na pormal nanan ay lubusang ganap  na ito. 🙂

See also  Si Prinsipe Bantugan Ay Kapatid Ni Haring Madali Ng Kaharian Ng Bumbaran Ang Prinsipe A...