Ano Ang Pagkakaiba Sa Kalagayan Ng Lipunan Noon At Ngayon ?

Ano ang pagkakaiba sa kalagayan ng lipunan noon at ngayon ?

Answer:

mas may tiwala ang mga tao sa gobyerno noon kesa ngayon.

See also  Subukin Panuto: Basahin At Unawain Ang Mga Katanungan. Bilugan Ang Titik Ng Tamang Sa...