Ano Ang Tawag Sa Mga Bansang May Masiglang Ekonomiya At Industriy Alisado…

Ano Ang tawag sa mga bansang may masiglang ekonomiya at industriy alisado?

A. Global Giants

B. Tiger Economy

C. Giant countries

D. Giant Economy​

Answer:

B. Tiger Economy

Explanation:

I HOPE IT HEPLS ^__^

Answer:

B. TIGER ECONOMY

(Pag usbong o pag laki ng isang bansang may maayos at masiglang ekonomiya sa madaling panahon )

A tiger economy is a term commonly used to describe several booming economies in Southeast Asia. The Asian tiger economies typically include Singapore, Hong Kong, South Korea, and Taiwan. The economic growth in each of the Asian tiger nations is usually export-led but with sophisticated financial and trading hubs.

#EurnoAintSmart

See also  Paano Nakatulong Sa Iyo Ang Iyong Mga Karanasan Sa Pagkamit Ng...