Ano Yung Spelling Sa Chocalate In Tagalog? A. Tsokolate B. Tsokulate C. Tsok…

ano yung spelling sa chocalate in tagalog?

A. tsokolate
B. tsokulate
C. tsok”lit
D. tsukolate​

Answer:

ano yung spelling sa chocalate in tagalog?

A. tsokolate

B. tsokulate

C. tsok”lit

D. tsukolate

Explanation:

hope it helps

See also  Gamitin Sa Pangungusap .Abiso Na Mensahe