Anong Impormasyon Ang Maaring Kailanganin Mo Kapag Punan Ang Isang Wit…

Anong impormasyon ang maaring kailanganin mo kapag punan ang isang withdrawal ship?

A. ang iyong unang pangalan at apelyido
B. Ang iyong kasalukuyang address
C.Halaga na kinukuha sa banko
D. Lahat ng nabanggit

Bakit dapat mong lagdaan ang Bank Deposit Slip bago makakuha ng pera mula sa banko?
A. Dahil sinabi sa iyo na gawin ito
B. Para makilala kayo kapag muli kayong magdeposito
C. Para patunayan na ikaw ang may-ari ng account
D. ipaalam sa banker na mayroon kang bank account

“Anmum Matera, chocolate at vanila flavor, bili na. “
Sino ang target ng produktong ito?
A. ama
B. bata
C. ina
D. lolo at lola

Sa paggawa ng pantalastas, isaalang-alang ang sumusunod, maliban sa______.
A. wikang gagamitin
B. perang malilikom
C. mensahe at haba
D. kahulugan

“Pag-iwas sa polusyon, yan ang solusyon.”
Tungkol saan ang islogang ito?

A. Pagpapalago sa ekonomiya
B. Pagsulong sa edulasyon
C. Pag iwas sa mga sakuna
D. pagsugpo sa polusyon

Answer:

1.D.

2.C.

3.B.

4.B.

5.D.

Explanation:

#CARRY ON LEARNING

GOD BLESS US ALL

See also  Explanation Kabanata 6 El Fili​