Anong Uri Ng Si Ing Ang Ginagawa Sa Pamamagitan Ng Paglalagay Ng Kulay Sa Tela…

anong uri ng si ing ang ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng kulay sa tela gamit ang tina?

Answer:

Tie-dying

Explanation:

ang uri ng sining ang ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng tina

See also  2. These Are Images, Texts, Shapes Or A Combination Of The Th...