Anyone Translate This In Deep Tagalog Words If You', You Are True Filipino. 1.Be Responsi…

anyone translate this in deep tagalog words if you’, you are true Filipino.

1.Be responsible

2.love your self

3.focus on your future

4. time is gold

5. think before action

7. appreciate the little things

8. book is important than gold

9. mistake turn it motivation

10. give and take

11. Remember you are human

1. Maging responsable
2. Mahalin mo ang iyong sarili
3. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong kinabukasan
4. Ang oras ay ginto(mahalaga)
5. Mag-isip muna bago gawin
Yan muna

See also  The Roles Of Language As Lingua-franca (5 Bullets)​