Araw Ngayon Ng Linggo At Maagang Gumising Sina Aling Maria At Mga Anak Nit…

Araw ngayon ng Linggo at maagang gumising sina Aling Maria
at mga anak nito upang magsimba. Dahil sa galak na nadarama,
biglang natanong ng bunsong anak na si Onyok kung bakit mahalaga
para sa kanila ang magsimba. Masayang ipinaliwanag ni Aling Maria
sa anak ang kahalagahan ng gawaing ito bilang isang natatanging
paraan upang mapasalamatan ang Panginoong Diyos sa mga
biyayang kanilang natatanggap araw-araw. Naiintindihan naman ito
ni Onyok at simula noon ay ginaganahan na itong gumisig ng maaga
para ihanda ang sarili sa kanilang tungkulin tuwing Linggo. Labis
naman itong ikinatuwa ng ina pati na rin ng kaniyang mga kapatid. A. Ang mahalagang mensahe na nais iparating ng sitwasyong iyong nabasa? B. Paano mo maiuugnay ang sitwasyong iyong nabasa sa sitwasyon na mayroon ang iyong pamilya sa kasalukuyan? C. Sa iyong palagay,bakit mahalaga ang paghubog ng pananampalataya ng mga kasapi ng pamilya? ​

Answer:

A. Na kailangan mong bigyan ng pagmamahal at pagtitiwala ang Diyos

B. Maiiugnay ko ito sa pamamagitan ng pagmamahalan.

C. Mahalaga iti dahil ang pananampalataya ang magbibigay ng lagaw at motivation sa ating buhay.

Explanation:

Base on my understanding lang po. Sana makatulong

See also  Sa Bukid Nagsaksakan,Sa Bahay Nagbunutan.