Ayusin Ang Mga Pahayag Na Nasa Loob Ng Kahon Para Maburo Ang Me…

Ayusin ang mga pahayag na nasa loob ng kahon para maburo ang mensahe na gustong iparating nito.

1. Nasa awa Diyos ang,
Tao nasa ang gawa.

2. Anak paluhain na di
Ina patatangisin ang

3. May lupa tainga ang
Pakpak ang may balita

4. Manalig Diyos sa
Managanib nang di

5. Sanlan kung biru-biro
Tamaan kung totoo

6. Umaani ng walang tuwa
Nagmula na di sa hirap

1. Nasa Diyos ang awa, nasa Tao ang gawa.

2.Anak na di paluhain, ang ina ang patatangisin.

3. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita.

4.Sa Diyos ka manalig, nang di manganib (manganib po yan di managanib? tama ba ako na manganib?)

5. Biru-biro kung sanlan, totoo kung tamaan.

6. Walang umaani ng tuwa, na hindi sa hirap nagmula.

sana makatulog

See also  Gawain 2 Panuto: Gumawa Ng Isang Balangkas Sa Pagsulat Ng Editoryal. Sumulat Ng Halimbawa...