Ayusin Ang Mga Pahayag Na Nada Loob Ng Kahon Para Mabou Ang Mensahe Na Gustong I…

ayusin ang mga pahayag na nada loob ng kahon para mabou ang mensahe na gustong iparating nito.

1. Nasa awa Diyos ang, Tao nasa ang gawa.

2.Anak paluhain na di ina patatangisin ang

3.May lupa tainga ang Pakpak ang may balita

4. Manalig Diyos sa Manganib ng di

5. Sanlan kung biru-biro Tamaan kong totoo

6. Umaani ng walang tuwa Nagmula na di sa hirap​

1. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa

2. Anak na di paluhain, ang ina ang patatangisin

3. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita

4. Sa Diyos ka manalig, nang hindi manganib

5. Biru-biro kung sanlan. totoo kung tamaan

6. Walang umaani ng tuwa, na hindi sa hirap nagmula

pabrainliest din po thank you

See also  Dahil Susukatin Ito Sa Pamamagitan Ng Mga Tanong Na Sasagutin Mo? PAGSASANAY 3 Isula...