B 1. Sino Ang Nagsulat Ng Ang Florante At Laura? 2. Ano Ang Tawag Kay Francisco Ba…

B 1. Sino ang nagsulat ng Ang Florante at Laura? 2. Ano ang tawag kay Francisco Baltazar sa panahon ng mga Espanyol? 3. Ang mga librong nailimbag sa panahong ito ay karaniwang mga diksyunario at aklat panggramatika, aklat pangrelihiyon at mga babasahing may kaugnayan sa tema na pag-aaway ng Kristiyano at ng Muslim na tinatawag na ? 4. Ano ang ginagamit ni balagtas upang maitago ang mensahe na pagtutuligsa at pagtutol sa kalupitan ng mga Espanyol. 5. Kanino inaalay ni balagtas ang florante at laura? 6. ang babaeng minahal ni balagtas ng lubos at naging dahilan ng kanyang matinding pagdurusa at kabiguan. 7. Saan nag simola ang kwento nang flurante at laura? 8. Sino ang pangunahing taohan sa flurante at laura? 9. Sino ang ama ni fluranye? 10. Sino ang ina ni flutante? A. LAURA B. ALBANYA C. ALADIN D. MARIA ASUNCION REVERA E. BALAGTAS F. ADULFO G. FRANCISCO BALTAZAR II. SELYA I. MENANDRO J. PRINSESA FLORESCA K. DUKE BRIOSEO L. MARIA RIVERA M. MORO-MORO N. FUTRANTE AT LAURA O. ALEGORYA​

Explanation:

1. Fransisco baltazar

2.ama Ng balagtasan

3.

4.sa pamamagitan ng balagtasan

5.sa kanayang iniirog

6.

See also  Itinuring Na Diyos Ng Karunungan Digmaan At Katusuhan